E-Fatura Kullanımının Firmalara Kazançları

E-Fatura Kullanımının Firmalara Kazançları

E-Fatura kullanımının firmalar açısından faydalarını şöyle sıralayabiliriz;

Hızlıdır. E-posta yöntemiyle saniyeler içerisinde yollanabilir.

Maliyetsizdir. Dijital olarak hazırlandığı için baskı masrafı çıkarmaz.

Güvenilirdir. Dijital ortamlarda doğrudan yollandığı için herhangi bir karışıklık veya sapma yaşanmaz.

Saklanması kolaydır. Çok küçük boyutlarda bir klasör veya arşivde tutularak uzun yıllar saklanabilir.

Doğruluğu yüksektir. Dijital ortamlarda yapay zekâ desteğiyle hazırlandığı için hata payı minimumdur.

E-Fatura Kullanımının Ülkemize Katkıları

  • E-Fatura kullanımı, firmalar kadar ülkemizin bütünü için de büyük bir avantaj sağlar. Bu avantajlar arasında şu maddeleri sayabiliriz;
  • Kağıt basımı söz konusu olmadığı için israfın önüne geçilir. Ağaçlarımız ve ormanlarımız boş yere kesilmez ve doğal yapı zarar görmez.
  • Gereksiz maliyetlerin ortadan kalkması dolayısıyla firmalar uzun ve çoklu bazda ciddi kâr ederler. Bu durum doğrudan ülke ekonomisine de yansır.
  • Veri işleyişinin hızlı ve güvenilir olması dolayısıyla ülke içi ve global ticarî işleyiş kusursuz bir şekilde sürdürülür.