Türkiye Odalar Birliği Barkod Satın Almanın Yolu

Türkiye Odalar Birliği Barkod Satın Almanın Yolu

Barkod kullanmak üzere alım yapmak isteyen firmalar ilk olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ne bağlı olan Milli Mal Numaralama Merkezi’ne başvuru yaparak üye olmalıdır. Üyeliği onaylanan firmalara yalnızca kendilerine özel olan EAN-UCC (EAN 13 standardı) numaraları verilmektedir. Gerekli belgelerin tamamlanması ve açılan TOBB başvurusunun da onaylanmasının ardından ürün çeşitliliğine göre barkod alımı gerçekleşir. Bu başvuru ve geri dönüş işlemleri ortalama olarak on günlük bir süreçte tamamlanmaktadır.

Barkod Satın Alabilme Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

  • Noter onayından muaf olan vekaletnamenin aslı doldurulmalıdır.
  • Firmaya ek olarak sunulan taahhütname doldurularak notere onaylattırılmalıdır.
  • Firmanın bağlı bulunduğu odadan (Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf Odası vb.) aktif olarak faaliyette olduğunu belirten güncel faaliyet belgesi (Oda Sicil Kayıt Sureti) alınmalıdır.
  • Firma muhasebecisinden ıslak kaşe onaylı olarak alınacak son yıla ait bir gelir dökümü.
  • Şayet firma yeni kurulmuş ise Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi alınmalıdır.
  • Şayet firmanın hiç geliri yok ise “firmanın hiçbir gelirinin olmadığını yazan” boş gelir tablosu örneği alınmalıdır.
  • Ticaret Sicil Gazetesi aslı alınmalıdır.
  • Gelir tablosundaki brüt satışlara göre TOBB Resmi Hesapları’na ödenmesi gereken harç miktarının ödenti dekontunun aslı alınmalıdır.