Bilnex Power

Bilnex Power

BILNEX POWER - KURUMSAL PERAKENDE SATIŞ VE FİNANS YÖNETİMİ

 

Stok ve depo işlemleri market programı

 

Stok modülüaracılığı ile malın irsaliye ya da fatura ile işletmeye girişi, işletme içerisinde üretime sevki, işletme içerisinde sarf ve tüketimi, depolar arası sevk fişleri ile depo bakiyelerinin takibi işlemlerini yapabilirsiniz.

Stokları ana grup, alt grup, üretici, reyon, tedarikçi, ürün sorumlusu bazında gruplandırarak takip edebilirsiniz.

Bir stok için sınırsız sayıda firma tanımı yapabilir, cari kartlara ya da cari gruplarına özel fiyat tanımlayabilirsiniz.

Minimum, maksimum stok seviyesi uyarıları ile depo bazında veya genel uyarılar ile işletmenin ihtiyaçfazlası stok alması veya stokların bitmeden uyarılması, istenirse işlemi durdurmasını sağlayabilirsiniz.

Sınırsız sayıda depo tanımlayabilir, stok maliyetlerini depolar bazında Fifo, Lifo, Ortalama Maliyet ve son Alış Fiyatı gibi envanter yöntemlerine göre raporlayabilirsiniz. market programı

Fiyat değişikliği işlemleri ile grup bazında ya da tek tek fiyat değişikliği işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Mal alışlarınızda değişen alış fiyatlarınıza % kar ekleyerek satış fiyatlarınızı hesaplatabilir veya stok satış –alış fiyatlarını formül vererek istenilen kriterlerde yeniden düzenleyebilirsiniz.

Alışta ve satışta miktar ya da tutar bazında ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve özel maliyetleri hesaplayabilirsiniz.

 

Sayım İşlemleri

 

Sayım modülüaracılığı ile belirli dönemlerde bilgisayarınızdaki stok miktarı ile fiziksel stok miktarını depolar bazında eşitleyebilirsiniz.

Sayım kesinleştirme işleminden sonra oluşacak sayım fark fişlerinde kullanacak envanter yöntemini (Fifo, Lifo, Ortalama vb.) belirleyebilirsiniz.

Her türlüsayım cihazı ile yapmış olduğunuz sayımı, otomatik olarak programınıza aktarabilirsiniz.

 

Barkod işlemleri ve otomatik barkod basımı

 

Bir ürün için sınırsız sayıda barkod tanımlayabilir, tanımlı barkodları stok birimleri ile ilişkilendirebilirsiniz.

Otomatik barkod standardı kontrolüyapılarak hatalı barkod girişini engelleyebilir, stoklarınıza istenilen standartta otomatik barkod üretebilirsiniz.

Stoklarla ilgili her türlüişlemde, barkod ve RFID teknolojileri ile işlem yapabilirsiniz.

Stoklarınız için istenilen ebatta barkod etiket dizaynı ya da raf etiketi dizaynı yapabilir ve her türlübarkod etiket yazıcısından çıktılarınızı alabilirsiniz. market programı

Mal alış evrakları ya da fiyat değişikliği evraklarından otomatik barkod basımı işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Barkod basım ekranında, yalnızca mevcut stoklara, elinizde bulunan miktarları kadar otomatik barkod basılmasını sağlayabilirsiniz.

 

Özellik bazında stok takibi ve seri no takibi

 

Aynı özellikte stokların takibi için özellik grupları oluşturabilir (örneğinkalınlık, ebat, renk, beden, kavala vb.) ve program genelinde giriş ve çıkış işlemlerinde özellik detaylı giriş ve çıkış yapabilirsiniz.

Özellik detaylı barkod tanım işlemi yapabilirsiniz.

Stok özellik kartları ile fiyat listelerinizi ve ürün resimlerini ilişkilendirebilirsiniz.

Stok giriş ve çıkış işlemlerinde seri no ve garanti süresi bazında takip işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Stoklar için giriş ve çıkışlarda otomatik seri no oluşturabilirsiniz.

Seri no uygulaması ile izlenebilirlik, satış sonrası süreçte müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır.

 

Cari hesap ve personel cari işlemleri takibi

 

Cari hesap takibi

 

Müşteri, cari ve cari diğer hesaplarda oluşan borçve alacak bakiyeleri, vade günleri ya da gecikmeleri ile basit faiz ya da banka yöntemi ile faiz hesabı, ister yaşlandırma ister özel hesap dönemi ile takip işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Cari hesapların takibini ister yerel para birimi(TL), ister cari kart dövizi, isterseniz de işlem dövizi bazında takip işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Cari hesapları bölge, grup, sektör özel kod bazında gruplandırarak takip edebilirsiniz.

Cari hesap risk kontrollerini tanımlayıp, aşılması durumunda sistem tarafından ikaz edilebilir ya da işlemi durdurabilirsiniz.

Cari kartları listesi üzerinden doğrudan carilerin hareketlerine ulaşabilir ve istenilirse doğrudan değiştirilebilmektedir. Hareketlere, ekstrelere, dönemsel analizlere,  kart dövizi ve işlem dövizi toplamlarına ulaşabilirsiniz.

Cari kartları listesi üzerinden tahsilat -ödeme ya da alış-satış faturaları işlemini yapabilirsiniz.

Cari kart üzerine carinin genel bilgileri, iletişim bilgileri, banka hesap bilgileri, birden fazla adres bilgisi, birden fazla yetkili bilgisi vb. girebilirsiniz. market programı

Tahsilat makbuzlarında herhangi bir döviz cinsi ile yapılan tahsilatın (örneğinTL) carinin farklı bir işlem dövizi bakiyesini (örneğinEURO) kapatmasını sağlayabilirsiniz.

 

Rota takibi modülü

 

Rota takip modülüaracılığı ile satış ve dağıtım yapan plasiyerlerinizin güzergâhlarını belirleyerek, hangi rotalara uğraması gerektiğini düzenleyebilir, bu güzergâhları el terminallerinde kullanabilirsiniz.

Rota bazında tahsilat raporu ve cari raporları dökümüalabilirsiniz.

Vermiş olduğunuz tarih aralığında otomatik rota planı oluşturabilir ve raporlayabilirsiniz.

Bu rota planında önceden cari kartlarda tanımladığınız ziyaret türüne göre günlük, haftalık, aylık rota planını oluşturabilirsiniz.

 

Personel carileri işlem takibi

 market programı

Personel cari işlemleri modülüile personellerin maaş, avans, prim işlemlerinin takibini gerçekleştirebilirsiniz.

Personel ücret tahakkuk ekranı ile personel kartında tanımlı ücretin her ay otomatik olarak virman dekontu ile personel cari hesabına alacak tahakkuku sağlanmaktadır.

Personel kartında tanımlı prim sistemine göre(oran bazında, tutar bazında, basamaklı, satış miktarına göre tutar bazında vb.) otomatik prim tahakkuk işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Personel prim raporu, ekstre raporu ve durum raporları alınabilmektedir.

 

Alış ve satış işlemleri takibi

 

Satın alma istekleri

 

Departmanlar bazında işletmeniz içindeki satın alma isteklerinizi ürün bazında takip edebilirsiniz.

Satın alma istekleriniz üretim,  satış ve içkullanım gibi gruplara ayırabilirsiniz.

Satın alma isteklerinize geçerlilik başlangıçve bitiş tarihleri belirleyebilir ve onaylama mekanizmasını bu işlemlerde çalıştırabilirsiniz.

Satın alma işlemlerini talep, sipariş, irsaliye, fatura evraklarına otomatik olarak aktarabilirsiniz.

 

Alınan verilen teklifler

 

Teklif evrakları aracılığı ile teklifler düzenleyebilirsiniz.

Satın alma isteklerinden tekliflere aktarım yapabilir, gerçekleşen gerçekleşmeyen tekliflerinizi raporlayabilirsiniz.

Teklif evrakları dizaynı ile her işletmeye özel teklif çıktıları tasarlayabilir, teklifleri otomatik olarak e-mail olarak gönderebilirsiniz. market programı

Teklif evraklarında sipariş, irsaliye ve faturaya otomatik aktarım işlemleri yaparak, evrakların yeniden girilmesini engellemiş olursunuz.

Teklif onay mekanizması aracılığı ile onaylanan onaylanmayan tekliflerinizin takibini yapabilirsiniz.

 

Sipariş ve irsaliye takibi

 

Müşterilerinizden almış olduğunuz siparişleri ve sizin tedarikçilere (satıcılara) vermiş olduğunuz siparişlerinizi detaylı olarak takip edebilirsiniz.

Siparişlerinizin tamamı tek irsaliye / fatura ile ya da ayrı ayrı tarihlerde ve ayrı ayrı irsaliye / fatura ile teslimat işlemi yapabilirsiniz.

Sisteminizde birden fazla seferde teslimat işlemi yapılan siparişlerin teslim edilen adedini ve kalan adedini takip edebilir, tamamlanmayacak olan siparişleri otomatik olarak kapatabilirsiniz.

Stok bazında farklı ödeme planı, KDV, departman depo, iskonto takibi yapabilirsiniz.

Siparişten irsaliye, irsaliyeden faturaya otomatik aktarım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

İrsaliye fatura bağlantısı aracılığı ile faturası gelmemiş irsaliyelerin raporunu rahatlıkla alabilirsiniz.

İrsaliyelerde farkı teslimat adresleri seçebilir, istediğiniz adres üzerinden irsaliye çıktısı alabilirsiniz.

 

Satın alma ve satış sözleşmesi

 

Satın alma ve satış sözleşmeleri aracılığı ile tedarikçi ve müşterileriniz ile yapmış olduğunuz sözleşmelerinizi takip edebilirsiniz.

Bu sözleşmeler aracılığı ile sözleşmenin geçerlilik başlangıçve bitiş tarihi, vade tarihi takibi, miktar takibi, ürün bazında birden fazla iskonto takibi gibi tanımları rahatlıkla yapabilir, irsaliye ya da faturada bu değerlerin dışına çıkılması durumunda programın, sizi uyarmasını ya da işlemi durdurmasını sağlayabilirsiniz.

Satın alma ve satış fişlerinden sipariş, irsaliye ya da faturaya otomatik olarak aktarım işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Satın alma ve satış sözleşmeleri aracılığı ile kullanıcı hatasından kaynaklanabilecek hataların önüne geçilerek programınızın daha hızlı ve optimum kullanılmasını sağlayabilirisiniz.

 

Fatura

 

Faturada stok, hizmet, masraf ve demirbaşların ayrı ayrı ya da birlikte girişini yapabilir, her kalem için ayrı ayrı depo, ayrı KDV, ayrı depo, Ayrı departman ve personel girişi yapabilir, ayrı iskontolar belirleyebilirsiniz.

Fatura satırında her kalemi ayrı dövizle giriş yapabilir, fatura satırında istemediğiniz alanları kaldırıp kendinize göre dizayn edebilirsiniz.

Faturanızı yerel döviz, kart dövizi ve işlem dövizi olmak üzere 3 farklı döviz türüüzerinden düzenleyebilir ve çıktısını alabilirsiniz.

Parçalı kapalı fatura seçeneği ile faturanızı, fatura ekranından çıkmadan nakit, çek, senet, kredi kartı ile kapatabilir ve tek fişte muhasebeleştirebilirsiniz.

Programa girmiş olduğunuz alış faturalarından otomatik olarak satış faturasını oluşturabilirsiniz.

Cariye özel tanımladığınız alış-satış koşullarını hiçbir ek işleme gerek kalmadan faturaya aktarabilirsiniz.

Faturalarda plasiyer (personel) seçimi yaparak, plasiyer (personel) bazında satış-alış raporları ve prim raporları takibi işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. market programı

Faturalarda barkodlu satış ve barkodlu alış işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Fatura satırında tek tuş ile seçili stoğa ait 5 satış &ndashalış fiyatını görüntüleyebilirsiniz.

Toplu fiyat tipi değişikliği, toplu KDV değişikliği, otomatik yuvarlama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

 

Müstahsil makbuzu

 

Üreticiden müstahsil makbuzu karşılığında doğrudan mal alımında düzenlenen belgedir.

Makbuzda stopaj, SSDF, bağ-kur, borsa kesintileri otomatik olarak yapılabilmektedir.

Müstahsil hizmet fişleri girilebilmekte ve dökümleri alınabilmektedir.

Ürün alım fişleri ve emanet işlemlerinden toplu müstahsil makbuzu oluşturulabilmektedir.

 

 Kasa işlemleri takibi

 

Kasa modülüaracılığı ile istediğiniz sayıda nakit, çek,senet kasası tanımlayabilirsiniz.

Bir kasada tüm döviz işlemlerini takip edebileceğiniz gibi her döviz cinsi için de ayrı ayrı kasa tanımı yapabilirsiniz.

Kasadan her türlücari cinsine (kasa, banka, masraf, personel, cari hesap) ödeme ya da tahsilat işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Kasa defteri ile elle tuttuğunuz kasa defterini aratmayacak şekilde, raporlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

 

Hizmet ve masraf işlemleri

 

Bu modül aracılığı ile işletmenizin genel giderlerini ya da hizmet gelirlerini takip edebilir, detaylı ekstre ve durum raporlarını alabilirsiniz.

Serbest meslek makbuzu girişlerini yapıpister matbuu ister beyaz kağıda çıktı olarak alabilirsiniz.

Masraf analiz raporları aracılığı ile gelişmiş masraf analizleri yapabilirsiniz. Aylar bazında karşılaştırmalı hizmet ve masraf raporları alabilir, muhasebe masraf hesapları ile karşılaştırmasını yapabilirsiniz.

 

Banka modülü

 

Banka modülüaracılığı ile vadeli, vadesiz, mevduat ve kredi hesapları açabilirsiniz.

Aynı banka üzerinde tahsil / teminat, çek / senet ve kredi kartı takibi yapabilirsiniz.

Para yatırma &ndashçekme, havale işlemleri, bankalar arası virman işlemleri takibini yapabilirsiniz.

 

Çek &ndashsenet işlemleri market programı

 

Ticari işlemlerinizde kullandığınız tüm bordro türleri programınızda mevcuttur.

Girişi yapılan her çek &ndashsenet işlemi için otomatik bir kart oluşturulmakta, çek ve senedin bütün işlemleri bu kart üzerinden takip edebilirsiniz.

Evraklarda hareket giriş ve çıkışları sırasında en uygun kriterler verilerek vadesi ve tutarı en uygun çek ve senedi belirleyebilirsiniz.

Bordro satırlarında her çek - senedin ayrı döviz cinsi ile girişini sağlayabilirsiniz.

Aylık, günlük ve haftalık periyotlarda otomatik çek &ndashsenet çoğaltma işlemlerini yapabilirsiniz.

Senet ile taksitlendirme ve tahsilat işlemlerini yapabilirsiniz.

Bordro evraklarında çek &ndashsenetlerin ortalama vadesi, günü, vade farkı ve oranını izleyebilirsiniz.

Bankanızdan almış olduğunuz çek koçanlarınızın yaprak adedi, numarası, provizyon tutarı vb. girişini yapıpçeklerinizin miktarsal (yaprak bazında ) olarak da takibini yapabilirsiniz.

 

Kredi kartları

 

Satış sonrası kredi kartları ile tahsilat yapan ve taksitlendirme işlemi yapan firmalar için hazırlanmış bir modüldür.

Her banka ve kredi kartı için komisyon tanımları belirlenebilmekte ve komisyonlar kredi kartı sözleşmesi ile ilişkilendirilerek, masrafların otomatik olarak banka hesabından düşmesi ve kalan rakamın mevduat hesabına işlenmesi sağlanmaktadır.

Taksitli işlemlerde de aynı şekilde firmanın bankadan tahsilat şekline bağlı olarak vadesi gelen taksitlerin ve masrafların otomatik işlenmesi sağlanmaktadır.

 

Genel muhasebe

 

Tek düzen hesap planında ister serbest yapıda, isterseniz de kırılımlı olarak istediğiniz kadar hesap tanımlayabilirsiniz.

İster entegre bir yapıda ister manuel olarak muhasebe fişlerinden veri girişi işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Muhasebe fişinin kaynağını görüntüleyebilir, tek tıklama ile kaynak evrağa ulaşıpistenirse kaynak evrakta değişiklik yapıp, yapılan bu değişikliğe göre de muhasebe fişini güncelleyebilirsiniz.

Entegre kullanımda satılan malın maliyeti fişini istediğiniz maliyet yöntemine göre otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

Dönem sonu yansıtma işlemlerini, kapanış ve açılış fişlerini otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

Yasal defter dökümleri, hesap muavini , gelir tablosu, bilanço, mizan, Ba-Bs formları ve KDV beyannamelerini otomatik olarak alabilirsiniz.

 

Muhasebeleştirme

 

Genel muhasebe entegrasyonunu anlık ve toplu olmak üzere 2 farklı şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Anlık entegrasyon yönteminde aynı tarihteki her evrağa bir muhasebe fişi oluşturabileceğiniz gibi, birden fazla evrağı gruplar oluşturarak da muhasebeleştirmeniz mümkündür.

Toplu entegrasyon yönteminde vermiş olduğunuz tarih aralığındaki kayıtlar gruplandırılarak muhasebeye entegre edebilirsiniz. market programı

Aktarımda hesap kodu bazında yuvarlama farklarının istenilen hesaplara aktarılmasını sağlayabilirsiniz.

Entegrasyon kontrol raporu aracılığı ile muhasebeleşmesi gerekip de muhasebeleşmeyen kayıtların raporunu alabilirsiniz.

 

Perakende satış ve pos (mağaza ve market) işlemleri takibi

 

Bilnex Perakende Satış Modülüile peşin satış, kredi kartı ile satış, vadeli satış işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Promosyon ve kampanya modülüaracılığı ile istediğiniz kampanyaları ve promosyonları otomatik olarak uygulayabilirsiniz.

Kasiyerlerinizin çok sık karşılaştığı sorunlardan biri de satış yaparken ilgili satışı bekletip, arada başka müşteriye satış yapabilme ihtiyacıdır.

Bilnex ile yapmış olduğunuz anlık satışı isterseniz park edip (satışın beklemeye alınması), farklı bir müşterinin satış işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Parkta beklettiğiniz satışları daha sonra tekrar çağırıp kaldığınız yerden işleme devam edebilirsiniz.

Şube mağazalarda yapılan satışlarınızı merkeze online(anlık) ya da offline(toplu) olarak aktarabilirsiniz.

Müşteri sadakat kartı ya da hediye çeki uygulamalarını gerçekleştirebilirsiniz.

Aynı satışta birden fazla personel girişi yapabilir, personel prim ve performanslarını otomatik olarak görebilirsiniz.

İade ve iptal satışlarınızı gün sonunda raporlayabilirsiniz.

Müşteri risklerini ve stok hedef seviyelerini takip edebilirsiniz.

Gün sonunda şubelerin satışlarını otomatik e-mail ya da sms yardımı ile belirlediğiniz adreslere gönderebilirsiniz.

Dövizli satış, tahsilat ve para üstühesaplamalarını otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz.

 

Birçok işlemi ve ekran görüntülerini kullanıcı bazında değiştirebilir, satış sırasında tüm ürünlere uygulanacak iskonto oranlarının kariyer bazında ve şifreye bağlı olarak tanımlayabilirsiniz. Ayrıca ürünlerin önceden belirlenen asgari satış fiyatlarının altına satılmasını engelleyebilir ve satış karlılığınızı garantilemiş olursunuz.

 

İstediğiniz kayıtları bilgisayar bağlantılı barkodlu yazarkasaya gönderebilir, otomatik mali onaylı fiş çıkmasını sağlayabilirsiniz. market programı

Banka taksit kart kuralları tanımlanarak, gelecek dönemde hesaba geçecek tutarları takip edebilirsiniz.

 

Bilnex, mali onaylı pos kasa ve yazarkasa ile satış yapan firmalar için piyasada mevcut her çeşit (IBM Pos, İnter Pos, Escort Pos, Hugin Pos, Sharp vb.) kasa ile bütünleşik olarak çalışabilmektedir.

 

Ürün bilgisi ve fiyat bilgileri yazarkasaya ya da pos kasaya aktarılmakta, satış bilgileri de gün sonunda yazarkasa ya da pos kasadan alınarak stok ve entegre muhasebe kayıtları oluşturulmakta, gün sonu raporlarının yazarkasa ve pos kasa raporları ile de kontrolünüsağlayabilirsiniz.

 

Yazarkasa ve pos kasalarla entegre gerçekleştirilen bu işlemler sonucunda işlemlerin tekrarsız, hatasız ve hızlıca yapılması sağlanarak kasada oluşabilecek sıkıntılar giderilmektedir.

 

Teraziler, barkod yazıcılar, fiyat gör sistemleri, etiket basımı, elektronik raf etiketleri ile haberleşme işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz. market programı

 

Özellikle tekstil, konfeksiyon ve ayakkabı mağazalarında kullanılmak istenen renk ve beden takiplerinizi Bilnex perakende çözümleri ile takip edebilirsiniz. Bir ürün ile ilgili her şubeniz için ayrı fiyat belirleyebilir, tüm şubeleriniz için stok kartlarınızı merkezden aktarabilirsiniz.

Ajanda
Banka Takibi
Barkod Etiketi
Barkodlu Teraziler ile Haberleşme
Bilanço
Caller ID Desteği
Cari Hesap Kapama
Cari Takibi
Com Port'lu Teraziler ile Haberleşme
Crm
Çek-Senet Takibi
Çek-Senet Takibi
Çok Kullanıcı Desteği
Çoklu Kullanıcı Desteği
Depo Takibi
Döviz Takibi
E-Defter Entegrasyonu
E-Devlet Entegrasyonu
E-Fatura Entegrasyonu
El Terminali Entegrasyonu
E-Mail Gönderimi
E-Mutabakat Entegrasyonu
Escort Pos Kasalar İle Haberleşme
Fihrist
Finans Ajandası - Çek Senet Hatırlatma
Fiyat Grupları
Gelir Tablosu
Genel Muhasebe Entegrasyonu
Hatırlatıcı
Hızlı Satış Ekranı
Hizmet Takibi
Hugin Alpha Yazarkasalar ile Haberleşme
Hugin Pos Kasalar İle Haberleşme
IBM Pos Kasalar İle Haberleşme
Inter Pos Kasalar İle Haberleşme
İthalat Faturaları
Kasa Takibi
Kdv Durumu
Kredi Kartı
Maliyetlendirme
Masraf Takibi
Mizan
Mobil Entegrasyonu
Muavin
Muhasebe Fişleri
Muhasebe Hesap Planı
Müstahsil Makbuzu
Notlar
Online Destek
Online Lisanslama
Otomatik Yedekleme
Paket Servis Modül Desteği
Personel Cari Hesabı Takibi
Pidion Yeni Nesil ÖKC ile Haberleşme
Proje Yönetimi
Promosyon İşlemleri
Rapor Kütüphanesi
Reçete Tanımları
Renk-Beden Takibi
Replikasyon Program Desteği
Rota Planlama
Satınalma Faturaları
Satınalma Fişleri
Satınalma İrsaliyeleri
Satınalma istekleri
Satınalma Siparişleri
Satınalma Sözleşmeleri
Satınalma Teklifleri
Satış Faturaları
Satış Fişleri
Satış İrsaliyeleri
Satış istekleri
Satış Siparişleri
Satış Sözleşmeleri
Satış Teklifleri
Satışa Bağlı Üretim Fişi
Sayım İşlemleri
Seri Numarası Takibi
Sharp Yazarkasalar ile Haberleşme
SM Makbuzu
Sms Gönderimi
Stok Takibi
Şubeli Çalışma
Taksitli Satış
Toplu Fatura Oluşturma
Toplu Fiyat Değişikliği
Toplu İrsaliye Oluşturma
Toplu Üretim Fişi
Üretim Fişi
Üretim Reçetelerinden Etiket Basımı
Üretim Vardiyaları