Barkod Sisteminin İlk Dönemleri

Barkod Sisteminin İlk Dönemleri

Barkod sistemi, dijital tabanlı bir geliştirme olmakla birlikte kullanımı için belirli bir düzeyde bilgisayar tekniği bilgisine sahip olunması gerekmektedir. Sistem ticarî işleyişin daha seri, daha kolay ve daha güvenli bir şekilde yürütülmesi için geliştirilmiş olmakla birlikte ortaya çıktığı ilk zamanlarda birtakım zorluklara ve karışıklıklara yol açmıştır.

İlk olarak barkod sisteminin kullanımında yaşanan zorluk, bilgisayar kullanımı hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan tüccarları etkilemiştir zira sistemin kullanımı için dijital bir taban şarttır. İkincil olarak ise barkod sisteminin yazılım temeline bakıldığında ilk çıktığı dönemlerde birtakım hata payları ve kullanım zorlukları görülmektedir. Bu durum zaman içerisinde düzeltilmiş ve iyileştirilmiştir. Öte yandan barkod sisteminin ortaya çıktığı ilk dönemlerde henüz e-ticaret döngüsü pek fazla rağbet görmemekteydi ve klasik ticaret içerisinde de barkod sistemine olan ilgi ve gereksinim pek de fazla değildi.

Ve de Şimdilerde Barkod Sistemi

Şimdilerde ise barkod sistemi sayesinde tüm küresel ticaret döngüsü son derece hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde dönmekte ve ticarî hizmetler neredeyse kusursuz bir şekilde yürütülebilmektedir. Barkod sistemi, kaliteli bir ticaretin ilk halkalarından biri haline gelmiştir.